האיגוד לספורט הניווט בישראל

Israel Orienteering Association

<-- לחץ כאן לתפריט
מחירון רכישת מפה
עד כמותמחיר יח
9999910
כמות לרכישה
שם המפה גימזו [ת]
  בן שמן דרום מערב
אזור מרכז press image to enlarge
שנת מיפוי 2010
קנ"מ 1:10000
שטח (קמ"ר)
אין מידע
מיפוי על ידי דניאל גריף
אופי השטח מטעים
מידע נוסףגמזו מוזכר לראשונה כבר בתנ"ך ( משוער שנת 740 לפנה"ס) כאשר פלשתים כבשו את הישוב מידי אחז מלך ישראל, בנסיונם להרחיב את גבולם. גמזו מהווה את הנקודה הצפונית והגבוהה שאליהם הצליחו להגיע. וכך כותב הפסוק (דברי הימים ב' כח' יח'): "ופלשתים פשטו בערי השפלה והנגב ליהודה וילכדו את בית-שמש ואת אילון ואת הגדרות ואת שוכו ובנותיה ואת גמזו ובנותיה וישבו שם." שמו של הישוב מקורו בפרי של עץ השקמה ה-גומזיות שהיה מצוי באזור השפלה. על כך מעיד התנ"ך (דברי הימים ב' א' טז'):"ואת הארזים נתן כשקמים אשר בשפלה לרוב." וכן בתקופת בית שני אומר רבן שמעון בן גמליאל: "סימן להרים- מילין, סימן לעמקים- דקלים, סימן לנחלים- קנים, סימן לשפלה- שקמים ואע"פ שאין ראייה לדבר זכר לדבר 'ואת הארזים נתן כשקמים אשר בשפלה'" (תוספתא שביעית פ"ז, ו'). מושב גמזו היה מקום משכנו של התנא נחום (מורו של רבי עקיבא), שנהג לומר על כל דבר "גם-זו לטובה" על שם מקום ישובו. חורבן דרום הארץ בתקופת מרד בר-כוכבא (132-135) כנראה לא פסח על יישובינו והביא לחורבן ההתיישבות היהודית בו עד לימי שיבת ציון. בשנת- 364 פקדה את ארץ ישראל רעידת אדמה גדולה. רעידה זו בנוסף למצב הכלכלי והביטחוני הרעוע בארץ הוביל את היהודים בארץ לרדת ולהתגורר בגלות. האימפריה הרומאית שקעה לאיטה ואיבדה מגדולתה, שנת 408 נקבעה כשנת חורבנה של האימפריה הרומאית-ביזנטית, כך למעשה תמו כ- 500 שנות שלטונה בא"י . קשה לקבוע מתי קם היישוב הערבי ג'מזו, אך משערים כי הוא קם בתקופת שלטונה של האימפריה העותמנית. מיקומו היה על גבי התל (נ.ג. 161) הממוקם מזרחית למושב כיום. בשנת 1917 כאשר הבריטים כבשו את הארץ, תחת פיקודו של הגנרל אדמונד אלנבי. מוזכר שמו של ג'מזו, כנקודת כינוס לדיווזיה (52) הבריטית שעלתה לירושלים, דרך מעלה בית-חורון. מבצע "דני"- שמטרתו היתה לשחרר את לוד, רמלה, לטרון ורמאללה, ולהוריד את הלחץ סביב ירושלים. במבצע זה מוזכר שמו של היישוב. חטיבת יפתח לאחר קרבות קצרים כבשה את הישובים עינבה, ג'מזו, דניאל ודהריה (10.7.1948). אך לאחר מכן מסתבר כי הכפרים היו ריקים מאדם, מלבד זקנים וחולים כי התושבים ברחו מהכפרים. באותו הערב הגיע לג'מזו מפקד הפלמ"ח יגאל אלון והודה לחיילים וסיפר להם על חשיבותה של ג'מזו, המהווה נקודת מפתח והממוקמת כיישוב שולט. חיילי הלגיון ניסו לחזור ולכבוש מחדש, אך הם נהדפו בהתקפת הנגד שלהם. את ג'מזו כבשו חיילי הפלוגה הדתית של הפלמ"ח, והם איבדו בקרבות על המושב שניים מחבריהם בהתקפת הנגד של הלגיון הירדני, בה' תמוז תש"ח (12.7.48): אברהם צבי באום הי"ד ומרדכי הס הי"ד. כפי שצוין במהלך מלחמת העצמאות ננטשה ג'מזו מתושביה הערבים. ב- יג' תמוז תש"ח .סיירו שלושה ממפקדי ה-'הגנה' במשלטי לטרון- בית נבאללה. סמוך לגמזו עלה הג'יפ שלהם על מוקש שניים מהמפקדים מתו במקום (שורה אושרוביץ הי"ד ויחזקאל בן-דוד הי"ד). והשלישי נפטר למחרת בבית החולים (ישראל שחורי הי"ד). במקום התאונה מוצבת אנדרטה לזכרם, הבנויה משלוש אבני גיר לבנות, עם סמל ה-'הגנה'.
 
גבולות המפה
ארועי עבר
עונהתאריךתאורמועדון
202330/12/2022במסגרת ליגת אס"אחבל מודיעין
202113/02/2021אימון יציאה מסגר 3חבל מודיעין
202115/01/2021לא יתקיים - סגרחבל מודיעין
202020/09/2019אליפות המועצה לזכר צביקה סחראי.חבל מודיעין
201909/02/2019תחרות מקומיתחבל מודיעין
201825/11/2017לזכר טל גרוסמןראשון לציון
201613/02/2016לזכר שמואל שמש, הכנה לא. ישראלהשרון
201506/09/2014מסלולים לניווט רגלי וגם רכובחבל מודיעין
201405/10/2013אליפות המרחק הקצרהשרון
201429/08/2013סקורעמק חפר
201315/09/2012פותחים עונת הניווט בחבל מודיעיןחבל מודיעין
201209/06/2012שליחיםהאיגוד
201125/12/2010מחזור 5 - אליפות החורףחבל מודיעין
201024/04/2010מחזור ליגה מספר 11ראשון לציון