חברות באיגוד
סוג חברותדמי חבר
בוגר160
נוער וחיילים בחובה70
משפחה(זוג הורים+ילדים)250
מבוגר נוסף מעל גיל 25 במשפחה90
החברות באיגוד תקפה מתאריך ההרשמה ועד 31.12.2019
בחודשים אפריל-יוני 2019 הנחה של 40%
בחודשים יולי-ספטמבר 2019 תוספת של 20% והחברות תקפה עד 31.12.2020

תחרויות ארציותחבר איגודלא חבר איגוד
מסלולים תחרותיים
מנוי לכל העונה300-
מנוי לכל העונה בקטגוריות נוער 12-18200-
הרשמה מוקדמת3550
הרשמה בשטח50
מנוי תחרויות ארציות לנווט שלישי במשפחה בהרשמה מוקדמת וגילו מתחת ל-25150-
אי הופעה לתחרות ללא הודעה מוקדמת3550