האיגוד לספורט הניווט בישראל

Israel Orienteering Association

<-- לחץ כאן לתפריט

תאור תחנות בינלאומי

ספורט הניווט הינו ספורט בינלאומי. על מנת להתגבר על מגבלות השפה ולהימנע מפרשנות מקומית הוגדרו סימנים אחידים. את המסמך הרשמי של איגוד הניווט העולמי ניתן לקרוא ב-IOF Control Description
מטרת תאור התחנות לספק מידע מפורט יותר מזה הניתן על ידי המפה לגבי מיקום התחנה ביחס לפריט הנוף. תחנה טובה היא כזו הניתן להגיע אליה באמצעות קריאת המפה בלבד, תאור התחנה נועד לעזור במשימה זו.

תיאור התחנות הבין לאומי מורכב משלושה חלקים:

 
החלק הראשון הוא תיאור כללי של המסלול

החלק המרכזי מתאר את התחנות שיש לעבור בהן והוא מורכב משמונה תאים:

תא א' – המספר הסידורי של התחנה
תא ב' – קוד התחנה
תא ג' – איזה פריט (מבין הפריטים הדומים)
תא ד' – פריט הנוף
תא ה' – פרטים על מראה הפריט
תא ו' – גודל פריט הנוף
תא ז' – מיקום המנסרה יחסית לפריט הנוף
תא ח' – מידע נוסף
החלק האחרון מתאר את המסלול מהתחנה האחרונה לקו הסיום
 

החלק הראשון

מספק את המידע הכללי הבא על המסלול:

(הסוגריים מציינים דוגמאות)

שורה ראשונה-

כותרת ארוע הניווט (אליפות המרחק הקצר)

שורה שנייה-

גובה הטיפוס
(215)
אורך המסלול במטרים
(3400)
קושי/שם המסלול
(קצר+)
 

גוף תיאור התחנות

מתאר את התחנות בהן יש לעבור:

toppart
A – המספר הסידורי של התחנה
B – קוד התחנה
C – איזה פריט (מבין הפריטים הדומים)
D – פריט הנוף
E – פרטים על מראה הפריט
F – גודל פריט הנוף
G – מיקום המנסרה יחסית לפריט הנוף
H – מידע נוסף

תא C -

איזה פריט (מבין הפריטים הדומים)

כאשר יש כמה פרטי נוף זהים המסומנים בתוך העיגול, הסימן בתא ג' מצביע באיזה מהם ממוקמת המנסרה
פריט צפוני פריט תחתון
פריט עליון פריט אמצעי

תא D -

פריט הנוף

הסימן בתא D מתאר את פריט הנוף שבסביבתו תמוקם התחנה
(יכולים להופיע כמה סימנים באותו תא)
ניתן לחלק את פריטי הנוף לפי החלוקה הבאה:
פרטי נוף מלאכותיים
דרך חורבה
שביל קו מים
מעבר ביער/שביל אש מגדל
גשר עמדת ירי
קו מתח אבן גבול/גלעד
עמוד קו מתח תחנת האכלה
מנהרה מפחמה
גדר אבנים פסל
גדר מעבר במבנה
נקודת מעבר מדרגות
מבנה פריט נוף מלאכותי
שטח כבוש פריט נוף מלאכותי

 

תבליט
שלוחה כיפה
שלוחה צרה תלולית
גיא אוכף
מתלול עפר שקע
מחצבה שקע קטן
סוללת עפר בור
ערוץ מבותר אדמה שבורה
ערוץ קטן תל טרמיטים
 
פריטים סלעיים
מצוק/מדרגת סלע קבוצת סלעים
עמוד סלע אדמת טרשים
מערה משטח סלע
סלע מעבר צר בין מצוקים
שדה סלעים
   
צמחיה
שטח פתוח סבך קווי
שטח חצי פתוח גבול צמחיה
פינת יער קבוצת עצים
קרחת יער עץ בולט
סבך גדם עץ/קבוצת שורשים
 
פריטי מים
אגם ביצה
בריכה קרקע מוצקה בביצה
בור מים באר מים
נחל מעיין
תעלת מים מיכל מים
ביצה צרה

תא E -

פרטים על מראה הפריט

כאשר מצוי סימן בתא E,הוא מתאר תכונה של פריט הנוף
נמוך ביצתי
רדוד חולי
עמוק מחטני
סבוך רחב עלים
פתוח הרוס, התמוטט
סלעי

תא F -

גודל פריט הנוף

כל מידע שנתון בתא F מצביע על ממדים של פריט הנוף במטרים
מספר אחד מציג את גובה או עומק פריט הנוף
שני מספרים עם הסימן X ביניהם מתארים את רוחב ואורך הפריט
שני מספרים המופרדים בקו מתארים את גובה הפריט במדרון
שני מספרים אחד מעל השני (שאינם מופרדים בקו) מתארים את הגובה של שני פריטים מתא ד
הצטלבות
צומת

תא G -

מיקום המנסרה יחסית לפריט הנוף

סימנים בתא G נותנים מידע על מיקום המנסרה - תחנת הביקורת, יחסית לפריט הנוף
צד מערב חלק עליון
גבול דרום מזרחי חלק תחתון
בתוך בצד המזרחי על גבי
פינה דרום מערבית (בפנים) מתחת
פינה צפונית (בחוץ) למרגלות
קצה (חוד) צפון מערבי למרגלות בצד הצפון מזרחי
בעיקול בין
קצה דרום מזרחי

תא H -

מידע נוסף

תא H נותן מידע שלא מתאים לתאים האחרים
תחנת בקרה אלחוטית עזרה ראשונה
תחנה מאוישת מים
 

החלק האחרון

מתאר את המסלול מהתחנה האחרונה לקו הסיום

מאה שמונים מטר לסיום ללא סרט סיום
מאתיים מטר לסיום מסומנים עם סרט סימון
משפך באורך מאתיים מטר לסיום (שימו לב לחץ השמאלי )
לעיתים מסומן קטע ריצה באמצע המסלול
מאה שישים מטר מסומנים בסרט סימון עד לנקודת החלפת מפות
מאתיים חמישים מטרים מסומנים בסרט סימון מהתחנה להמשך המסלול