האיגוד לספורט הניווט בישראל

Israel Orienteering Association

מספר תוכנית בגפ"ן 38372

<-- לחץ כאן לתפריט

תקנונים והנחיות

דף זה מרכז את התקנונים וההנחיות בשימוש איגוד הניווט
   
תקנון האיגוד תקנון ההתאגדות של איגוד ספורט הניווט בישראל
מניעת הטרדה מינית תקנון למניעת הטרדה מינית וקידום מוגנות באיגוד לספורט הניווט בישראל
קוד אתי הקוד האתי המעודכן של האיגוד לספורט הניווט
תקנון עירעורים לתחרויות ניווט נוהל הגשת עירעור על מרכיב כלשהו בתחרות ארצית
עקרונות תיכנון מסלולים עקרנות מנחים לתכנון מסלולים לתחרות ניווט ספורטיבית
הנחיות לתכנון מסלולי ניווט ספורטיבי עקרונות ומפרטים לתכנון מסלולי ניווט (עדכון 2016)
תקנון ניווט שליחים הנחיות לקראת תחרות השליחים
תקנון ליגת פארקים תקנון לקיום ליגת פארקים ואופן הדירוג
תקנון מרתון ניווט הרים תקנון והנחיות למרתון ניווט הרים רגלי ורכוב
כתב שיפוי כתב שיפוי של האיגוד למעורבים בארגון תחרות ניווט מטעם האיגוד
כתב שיפוי לנושאי משרה הרחבת כתב השיפוי של האיגוד לנושאי משרה המעורבים בארגון תחרות ניווט מטעם האיגוד
טבלת פרסים ומענקים רשימת הפרסים והתגמולים הניתנים על ידי האיגוד
כללי שימוש בבנק אוצר הנווט נוהל רישום תקבולים וניהול חשבון חבר/מועדון
   
הנחיות בינלאומיות  
תיק הנחיות לתכנון תחרות מרתון הרים קובץ הנחיות באנגלית לתכנון תחרות רוגיין על פי פירסומה של התאחדות הרוגיין העולמית
תקנון IOF לתחרויות ניווט קישור לאתר IOF לתקנוני תחרויות ניווט רגלי
הנחיות לקיום תחרות דירוג עולמית הנחיות IOF לביצוע תחרות שיכולה להיכלל כתחרות דירוג עולמית
תקנון IOF למיפוי מפרט IOF להכנת מפות ניווט
   
שיטת חישוב הניקוד  
תקנון ניקוד מועדונים קביעת דרך החישוב של ניקוד המועדונים על פי תוצאות חבריהם בליגות
תקנון דירוג אישי בליגה ארצית קביעת הדירוג האישי של משתתפי הליגה הארצית הרגלית והרכובה
תקנון דירוג אישי בליגה מקומית קביעת הדירוג האישי בליגת ניווט המבוססת על אירועים מקומיים