האיגוד לספורט הניווט בישראל

Israel Orienteering Association

מספר תוכנית בגפ"ן 38372

<-- לחץ כאן לתפריט

מערכי שיעור ללימוד ניווט בבתי הספר

איגוד הניווט פועל לקידום לימוד ספורט הניווט בבתי הספר. באזור זה ניתן למצוא מערכי שיעור המיועדים למורים ומאפשרים לבצע את הצעדים הראשונים בלימוד המקצוע. כחלק מהכשרת המורים ללימוד המקצוע, האיגוד עורך ימי עיון והדרכות מרוכזות. לפרטים ניתן לפנות למשרדי האיגוד

הגישה המלאה למערכי השעור ניתנת לבוגרי קורס מדריכי ניווט ו/או מורים בבתי ספר לאחר רישום באתר

רשימת מערכי שיעור

שם השעורתאורמקום קיום השעורמחבר
פרק: מבוא
 מבוא למערכי שיעור בבתי הספרמבוא למערכי שיעור בבתי הספר דן צ'יזיק
 ניווט כיתהשיעור כיתה - הכרות ראשונית עם מפה ומסלול ניווט במקום מוכרכיתהדן צ'יזיק
 תוכנית 9 שעוריםסידרה של תשעה שעורים בריטיים ללימוד ניווטכיתה/ אולם/ בית ספר 
פרק: מפות פארקים
 מפת פארק גשר הצביםמשחקי ניווט בפארקפארקזיו נוימן
פרק: שעורי בסיס
 ניווט כוכבלימוד ניווט והתמצאות בסיסיים, תרגול מהיר לתלמידים בשיעור ראשוןכיתהדן צ'יזיק
 ניווט מסלולים קצריםביצוע מסלולי ניווט ועידוד ניווט תחרותיבית ספר/פארקדן צ'יזיק
 מפת אולם בית ספרהתאמת מפה לשטח והבנת עיקרון סימני המקראאולם או מגרש ספורטדן צ'יזיק
 ניווט מבוכיםתרגול הצפנה והחזקה נכונה של המפהאולם או מגרש ספורטדן צ'יזיק
 תרגילים ללימוד המקראהכרת סימני המקרא במפות ניווט ספורטיביכיתהדן צ'יזיק
 ניווט קותרגול הצפנת מפה ושמירת קשר מפה-שטחבית ספר/פארקדן צ'יזיק
 ניווט בחירהתרגול ניווט בתנאים תחרותיים ועמידה בזמניםבית ספר/פארקדן צ'יזיק
 ניווט שליחיםניווט בתנאי תחרות וגיבושבית ספר/פארקדן צ'יזיק
 ניווט זכרוןשימוש בבחירת ציר ניווט ותרגול זכרוןבית ספר/פארקדן צ'יזיק
 ניווט חידותחיזוק הביטחון העצמי בניווטבית ספר/פארקדן צ'יזיק
 מסלול תחרותיהכרות עם נהלי תחרות ניווט והתנסותבית ספר/פארקדן צ'יזיק
 קישור לספר מעולה באנגלית ללימוד הניווט