האיגוד לספורט הניווט בישראל

Israel Orienteering Association

<-- לחץ כאן לתפריט

ארכיון חדשות

האסיפה הכללית השנתית
חדשות חדשות 17/05/2024
האסיפה הכללית השנתית של איגוד הניווט תתקיים ביום שישי, 28/6, בשעות 16:00-18:00, בזום.
בהמשך יתפרסם הקישור לזום, וכן חומרים נוספים שיוצגו במסגרת האסיפה.

סדר היום באסיפה הינו בהתאם לתקנון האיגוד (סעיף 5.3).

קול קורא להצטרפות להנהלה
לאור רצון ההנהלה לתגבר את שורותיה, אנו קוראים לחברות/חברי איגוד שמעוניינים לסייע לאיגוד בפעילותו להגיש את מועמדותם לחברות בהנהלה (במייל למשרד האיגוד) עד לתאריך 21/6/2024. במסגרת האסיפה תתבצע הצבעה לאישור אותם מועמדים.
תפקידים לדוגמה, אשר ניתן לאייש לאחר הצטרפות להנהלה, בהתאם למוטיבציה ולכישורים הרלוונטיים: מתאם פעילות הנבחרות, רכז מיפוי, גזבר/עוזר גזבר (פרטים למטה), רכז הדרכה, ועוד.

הצעות לסדר היום ונושאים לסעיף שונות
יש להגיש בכתב (במייל למשרד האיגוד) עד לתאריך 29/5/2024.קול קורא לתפקיד גזבר/עוזר גזבר
הפניה לאיתור גזבר או עוזר גזבר נובעת מעומס העיסוק בתחום הכספים באיגוד. תחומי אחריות:
בקרת תנועות הנהלת חשבונות ברמת שורה / כרטיס הנה"ח
בקרה כספית על בסיס דוחות הנה"ח
בקרה כלכלית שוטפת באיגוד ואחר ארועים מיוחדים.
תכנון תקציב כללי
בקרה צמודה אחר תקציב נבחרת ומיפוי
אישור תלושי שכר
- ניסוח 
הסכמי העסקה לשכירים והסכמי התקשרות עם קבלנים וספקים
בקרת תנועות כספיות בין האיגוד למועדונים
בחינה וחידוש ביטוחים (צד ג', חו"ל, מעבידים, רכוש, בעלי תפקידים)
בקרה וחתימה על תשלומים שוטפים
תקשורת שוטפת עם הבנק
הגזבר הנוכחי (רן), האחראי 
על כל הנ"ל, זקוק לסיוע על מנת לבצע את התפקיד בצורה מיטבית. מי שמעוניין/ת לסייע באופן מלא או חלקי יפנה לנועם או לרן.
בהתאם ליכולות ולמוטיבציה של חבר ההנהלה הנוסף שיתנדב לסייע, יוחלט במשותף אם יהיה גזבר או חלוקת התפקיד לשניים או עוזר גזבר.
דרישות התפקיד: מוטיבציה לסייע בהתנדבות, הבנה כלכלית / חשבונאית, ניסיון בניהול או טיפול במערכות הנה"ח.
היקף העיסוק: 2-6 שעות בשבוע, תלוי בתכולות שיוסכמו.